Administratorem danych osobowych jest PPHU POLIGRAFIA s.c. Zbigniew Czajkowski, Janusz Plewa ul.Mieszka I 17/80 15-054 Białystok, NIP: 542-27-58-041,  REGON: 052122889.

 
 1. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej. My przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  1. w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego poprawiania naszych usług (art. art. 6 ust. 1 lit. fRODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią);
  2. w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu:
   1. otrzymywania od nas informacji handlowych na udostępniony przez Ciebie adres elektroniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych);
   2. marketingu bezpośredniego poprzez używanie należących do Ciebie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon) i automatycznych systemów wywołujących (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych).
  3. w przypadku wykształcenia się pomiędzy nami relacji gospodarczej, Twoje dane osobowe przetwarzane będą również w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).
  4. w przypadku, gdy zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  5. w zakresie zapewnienia należytej realizacji zawartej umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy);
  6. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
  7. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz. U. z 2017 r. poz. 1089] - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

 2. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

  1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;
  2. w przypadku celów analitycznych i statystycznych - przez okres niezbędny dla osiągnięcia tych celów;
  3. w przypadku świadczenia usług na Twoją rzecz - przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
  4. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług;
  5. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - przez okres istnienia relacji gospodarczej z Tobą, chyba że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

  w każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania  dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

 3. PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

  Masz prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych.

  Zgodnie z RODO masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych.

  Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

  W przypadku, gdy chcesz uzyskać informacje o tym, jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz jak skorzystać z przysługujących Ci praw powinieneś skontaktować się z nami na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 4. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług;
  2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  3. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego naszych usług własnych;
  4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

  W przypadku, gdy korzystasz z naszego serwisu, chcielibyśmy poinformować Cię o stosowanych przez nas narzędziach związanych  z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.